İHALE DETAY


İhale Adı5 Takım Toz Toplama Sistemi Satın Alınacaktır.
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi4.9.2018
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.30.7.2018
İhale Başvuru Bit.Tar.4.9.2018


İDARİ ŞARTNAME

Kendirli Proje Resimleri

Zihniderin Proje Resimleri

Ambarlık, Kendirli, Salarha ve Sürmene Teknik Şartname

Zihniderin Teknik Şartname

Sözleşme Örneği

Salarha Proje Resimleri

İhtiyaç Listesi

Sürmene Proje Resimleri

Ambarlık Proje Resimleri


5 Takım Toz Toplama Sistemi Satın Alınacaktır

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize

1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 4 Takım Siklonlu Tip Toz Toplama Sistemi – 1 Takım Jet-Pulse Filtreli Toz Toplama Sistemi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.09.2018 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 – Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 – Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 – Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 – İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İhale Her bir fabrikanın tamamına teklif vermek şartıyla kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Not: İhale doküman bedelini Teşekkülümüzün Vakıfbank İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu / Ziraat Bankası İBAN: TR37 0001 0002 4829 3289 8763 91 nolu hesaplarından birine yatırarak aldıkları banka dekontunu ihale dosyasına koymaları gerekmektedir.


İlgili Personel: Ahmet ÇELİK
Dahili Tel: 1773