İHALE DETAY


İhale Adı2 Grup Buhar ve Su Tesisatı Malzemesi Alımı
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi26.9.2018
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.5.9.2018
İhale Başvuru Bit.Tar.26.9.2018


Malzeme İhtiyaç Listesi[10 kalem]B Grubu

Malzeme İhtiyaç Listesi[59 kalem]A Grubu

Teknik Şartname[10 kalem]B Grubu

Teknik Şartname[59 kalem]A Grubu


2 Grup Buhar Ve Su Tesisatı Malzemesi Satın Alınacaktır

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - RİZE

1-Teşekkülümüze ait Levazım Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 59 kalem (A Grubu) sarf ve 10 kalem (B Grubu) demirbaş buhar ve su tesisatı malzemesi, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından(RİZE) 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.09.2018 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İstekliler şartname konusu işe A (59 Kalem sarf malzemesi) veya B (10 Kalem demirbaş malzemesi) grupta yer alan, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kısmi teklif verebilirler.

10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.