İHALE DETAY


İhale Adı50 Gr. Çaykur Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti Satın Alınacaktır
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi27.9.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.6.9.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.27.9.2019


50 gr Çaykur Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti Teknik Çizim[1]

50 gr Çaykur Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti Teknik Şartnamesi[1]

SZL.8-01 SÖZLEŞME REV-05

ŞRT.8-01 İDARİ ŞARTNAME


50 GR. ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize

1-Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 2.000.000 Adet 50 Gr. Çaykur Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.09.2019 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İhale kısmi teklife kapalıdır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.