İHALE DETAY


İhale Adı7 Kalem İkinci el Makinaların Satış İhalesi Yapılacaktır
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi15.10.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.4.10.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.15.10.2019


Teknik Şartname

SATIŞ İŞLEMLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

SATIŞ İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ REV-03


İKİCİ EL MAKİNELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR


Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize

  1. Cumhuriyet ve Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğü-Merkez/Rize adresinde bulunan 7 kalem ikinci el makinalar, Satış İşlemleri Yönergemizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satılacaktır.

  2. Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.10.2019 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

  4. Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

  5. İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

  6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

  7. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

  8. İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

  9. İhale adet bazında kısmi teklife açıktır.

  10. Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönergemiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.