İHALE DETAY


İhale Adı2020 YILI 100. YIL İYİDERE ÇAY FABRİKASI BİG-BAĞ TORBALI KURU ÇAY İHALESİ
İhale Yapılacak BirimGÜNEYSU - ULUCAMİ ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi22.9.2020
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.16.9.2020
İhale Başvuru Bit.Tar.22.9.2020GÜNEYSU ULUCAMİ ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Fabrikamızdan 100. Yıl İyidere Yeni Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne 1000 ton Big-Bag Torbalı Kuru Çay naklettirilecektir.

İhale, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacaktır. İsteklilerin, teklif mektuplarını en geç 22.09.2020 Salı günü saat 14.00 e kadar fabrikamız evrak kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra verilecek teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler, telefon ve faks ile yapılacak başvurular da kabul edilmeyecektir.

Teklif edilen KDV hariç bedelin en az % 3 ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin % 6 sı oranında kesin teminat alınacaktır.

Şartnameler ve ilgili dokümanlar Fabrikamız Satınalma Komisyonu Başkanlığından 70 (yetmiş) TL karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Teşekkülümüz, bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.