Etik Komisyonu
 
 Adı ve Soyadı                Unvanı               Komisyondaki Görevi       İş Telefonu       
 Dr. Turgay TURNA  Genel Müdür Yardımcısı        Başkan  0464-2130253
 Yalçın GÖVDELİ  İç Denetim Birim Başkanı V.  Üye  0464-2130276-1321
 Av. Dilaver DEMİR  1. Hukuk Müşaviri  Üye  0464-2130260